Završena realizacija projekta „Mladi u svijetu rada“

U srijedu 09.11.2016. godine, predstavnica KJU „Porodično savjetovalište“, Aldijana Zagorac održala je posljednju radionicu projekta „Mladi u svijetu rada“ u kojem je učestvovalo 16 učenika  JU „Treća gimnazija“.

Kroz četiri interaktivne radionice mladi su imali priliku steći uvid u vlastite sposobnosti i vještine, te identificirati one koje je potrebno unaprijediti, a koje su važne za lakšu zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada. Također, učesnici su imali priliku čuti predavanje o temi „Karijerno savjetovanje“ koje je realizirano od strane JU  “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”.

“Prvenstveno bih željela da se zahvalim našem voditelju na uloženom trudu. Kao učenici prvi put se susrecemo s tržistem rada i veoma je bitno da nam se potrebne informacije kvalitetno prenesu. Nakon četri sedmice,saznali smo mnogo toga o tržištu rada ali i o sebi (svoje mane, vrline, sposobnosti, vještine), a usput se i zabavili. Nadam se da ce u budućnosti biti još ovakvih projekata” –  istakla je Besmela Al-Momani, učenica JU „Treća gimnazija“.