Započeta saradnja sa KJU „Gerontološki centar“ kroz projekt „Zlatne godine“

KJU „Porodično savjetovalište“ u saradnji sa KJU „ Gerontološki centar“, 17.05.2016.g. započela je realizaciju projekta „Zlatne godine“ za štićenike centra.

zlatne godine-2016_plakat

 

Cilj ovog projekta je da se kroz rad u radionicama osnaže osobe starije životne dobi, jačanjem njihove socijalne uključenosti i njihovih veza sa dobnom populacijom.

Projekt će se realizirati kroz četiri radionice koje su kombinacija edukativnog i  interaktivnog rada uz nastojanje da se potakne smanjenje stereotipa i negativnog odnosa prema starenju.

Atmosferu sa prve radionice možete pogledati u Galeriji slika:

Write a comment