Započeta realizacija projekta “ Porodično u Vašoj školi”

KJU “ Porodično savjetovalište” 18.02.2015.g. počela je realizaciju projekta “ Porodično u Vašoj školi” u saradnji sa O.Š “Fatima Gunić”.

montando-el-puzleProjekt “Porodično u Vašoj školi” će biti realiziran u naredna tri mjeseca kroz 34 aktivnosti koje podrazumjevaju gostovanje stručnih saradnika Savjetovališta u ovoj školi, u okviru više različitih aktivnosti, prilagođenih potrebama i interesima roditelja, djece i nastavnika.

Kroz edukativne interaktivne radionice i savjetovanja, svi učesnici će imati priliku da se pobliže upoznaju sa radom Ustanove te da se informišu o pitanjima koja ih interesuju i koja su aktuelna.

Teme predavanja za roditelje su : “Unutrašnja motivacija – kako je poticati unutar porodice”, “Odgojni stilovi roditeljstva”, “Pubertet i adolescencija -roditelji kao podrška”, “Roditelji i djeca – neizbježni sukobi”, “Izazovi odrastanja – uticaj vršnjaka”, “Zaštitni faktori porodice u prevenciji rizičnih ponašanja”.

Također, predviđen je kontinuiran boravak stručnjaka iz oblasti psihologije, pedagogije i socijalnog rada kao i stručnjaka iz oblasti porodične terapije i psihoterapije u cilju pružanja podrške porodici.

Ovaj primjer pozitivne prakse bit će obilježen kroz zajedničku manifestaciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice – 15.maja.