Započeta realizacija projekta “ Porodično u Vašoj školi”

KJU “ Porodično savjetovalište” 11.10.2018.g. počela je realizaciju aktivnosti“ Porodično u Vašoj školi” u saradnji sa O.Š “Pofalići” Projekt “Porodično u Vašoj školi” realizirat će se u naredna dva mjeseca kroz različita predavanja, radionice i savjetovanja za  nastavnike, roditelje i učenike.

Teme planiranih predavanja i radionica su:“Stres kod nastavnika”, “Stop nasilju među vršnjacima”, “Mladi i internet”, “Partnerstvo porodice i škole”, “Autoritet u savremenoj porodici”, “Zajedništvo”, “Nenasilna komunikacija”, “Kreativan možeš biti ti” i “Porodica kao zaštitni faktor razvoja rizičnih ponašanja kod djece i mladih”.

U okviru ove aktivnosti predviđena je mogućnost razgovora sa stručnjacima iz oblasti porodične psihoterapije u cilju pružanja podrške porodici.