Započeta realizacija projekata “Porodično u Vašoj osnovnoj školi”

KJU “ Porodično savjetovalište” 27.02.2018.g. počela je realizaciju projekta “Porodično u Vašoj osnovnoj školi” u saradnji sa O.Š “Kovačići“.

Projekt “Porodično u Vašoj osnovnoj školi” će biti realiziran u naredna dva mjeseca kroz 12 aktivnosti  kojima se nastoje prevenirati unutarporodični riziko faktori, poboljšati saradnja između porodice i škole i unaprijediti vještine djece.

Neke od tema predavanja i radionica za roditelje, učenike i nastavnike OŠ “Kovačići” su : „Stres kod nastavnika“, „Rješavanje konflikata“,Zajedništvo“, „Mladi i internet“, „Nenasilna komunikacija“, „ Utjecaj vršnjaka – faktori koji utiču na odrastanje“ i sl.

Pored učešća u različitim interaktivnim radionicama i predavanjima, učenici, njihovi roditelji i nastavnici imat će priliku da u okviru projekta „Porodično u Vašoj osnovnoj školi“ razgovaraju o svojim teškoćama sa stručnjacima za savjetodavno-terapeutski rad.