Započeta realizacija aktivnosti “ Porodično u Vašoj školi”

KJU “ Porodično savjetovalište” 06.03.2019.godine je u saradnji sa O.Š “Osman Nuri Hadžić” krenula sa realizacijom aktivnosti “ Porodično u Vašoj školi” . Ova aktivnost “Porodično u Vašoj školi” realizirat će se kroz različite edukacije za roditelje, radionice za mlade  i edukacije za profesionalce.Planirana je realizacija sljedećih tema: “Stres u svakodnevnom životu”, „Kako se oduprijeti pritisku vršnjaka“ “Kako smanjiti nasilje među vršnjacima”, “Internet kao stil života”,“Konflikti roditelja i djece u pubertetu i adolescenciji”,“Zajedništvo”, “Nenasilna komunikacija”, “Slobodno vrijeme mladih”,“Uticaj vršnjaka na odrastanje“ i“Konflikti-kako ih razriješiti“.

Također, u okviru ovih aktivnosti predviđena je mogućnost razgovora sa stručnjacima iz oblasti porodične psihoterapije u cilju pružanja potpore porodici.