Zajednička saradnja javnih ustanova socijalne zaštite KS i Fakulteta političkih nauka

Shodno pokrenutoj saradnji 10.03.2016.g. u prostorijama JU Terapijska zajednica „Kampus“ održan je drugi sastanak  direktora ustanova socijalne zaštite KS i prof.dr Suadom Buljubašić, šefice Odsjeka za socijalni rad.

sastanak  direktora ustanova socijalne zaštite KS i prof.dr Suadom Buljubašić, šefice Odsjeka za socijalni rad.1

U cilju unapređivanja zajedničkog rada, te povezivanja teorije i prakse socijalnog rada, prisutni su  razmatrali prijedlog zajedničkog programa djelovanja koji sadrži aktivnosti svih ustanova čime bi se postigla multisektorska saradnja.

Na sastanku je razmatran i tekst Protokola o međusobnoj saradanji koji će definirati zajedničke aktivnosti između resornog Ministarstva, Fakulteta političkih nauka i javnih ustanova iz socijalne zaštite.

sastanak  direktora ustanova socijalne zaštite KS i prof.dr Suadom Buljubašić, šefice Odsjeka za socijalni rad.2

Potpisivanje Protokola o saradnji planirano je 15.03. 2016.godine u okviru  naučnog skupa „Ljudsko dostojanstvo iz perspektive migrantske krize“  u cilju obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada na Fakultetu politčkih nauka.

Write a comment