Uspostavljanje regionalne saradnje

Osman Šaljo, direktor KJU “Porodično savjetovalište“ se danas u toku službene posjete i učešća u 11. Evropskom kongresu sistemske psihoterapije u Ljubljani sastao sa prof.dr. Nevenom Čalovska-Hercog sa kojom je dogovorena saradnja u vidu edukacija i osnaživanja kapaciteta stručnog osoblja KJU „Porodično savjetovalište“.

Ova saradnja je od velikog značaja za KJU „Porodično savjetovalište“ iz razloga što u svom radu većina stručnjaka naše Ustanove ima završenu edukaciju iz Sistemske porodične terapije, a prof.dr. Nevena Čalovska-Hercog je vodeći stručnjak iz ove oblasti u regionu, odnosno obnaša funkciju generalnog sekretara Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, a također je i generalni sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije, te ekspert za akreditaciju instituta za trening psihoterapije pri Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju.