Uspješan početak realizacije Projekta “Informisanje i edukacija građana, posebno starih i bolesnih, o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite”

Realizacija Projekta “Informisanje i edukacija građana, posebno starih i bolesnih, o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite”, čija je implementacija započela prije nešto više od mjesec dana, bila je povod današnjem sastanku ministra za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Muamera Bandića i direktora KJU ”Porodično savjetovalište” Senada Alića. Nakon detaljne analize, zajednički je konstatovano da je pomenuti projekt opravdano pokrenut te je njegov početak realizacije ocijenjen izuzetno uspješnim i značajnim za korisnike socijalne zaštite koji svoja prava iz objektivnih razloga do njegovog pokretanja nisu mogli koristiti.

posjeta porodičnom

posjeta porodičnom 2                    posjeta porodičnom 3

Direktor Alić je informisao ministra da je info-telefonska linija 033/236-230 u funkciji i da je tokom cijelog dana na raspolaganju građanima.

„U toku mjeseca novembra zaprimljeno je 99 poziva. Formirani mobilni tim je svaki poziv razmotrio te u 32 slučaja izašao na teren i pružio potrebne informacije građanima kojima je socijalna zaštita potrebna“, istakao je direktor Alić.

Istovremeno je uspostavljena i dobra koordinacija sa KJU “Centar za socijalni rad” koji po pozivu JU ”Porodično savjetovalište” također izlazi na teren i shodno zakonskoj regulativi omogućava licu koje je pomoć tražilo putem info-telefona da traženo pravo ostvari.

Ministar Bandić je izrazio zadovoljstvo angažmanom rukovodstva i zaposlenika KJU “Porodično savjetovalište” na ovom projektu, te je i ovaj put naglasio da sve ustanove i organizacije u sistemu socijalne zaštite moraju da vode računa i predizimaju mjere kako bi sredstva izdvojena za ovu namjenu bila usmjerena licima koja tu zaštitu istinski trebaju.

 

azra.djozo 08.12.2014