Uručena zahvalnica KJU “Porodično savjetovalište”

Dana, 24.09.2018.g. predstavnik Udruženja za osobe sa invaliditetom i bolesnika “Blažuj” , g. Almir Išerić uručio je zahvalnicu direktoru KJU “Porodično savjetovalište” Senadu Aliću .

Zahvalnica je uručena u povodu kvalitetne saradnje koja se ticala pružanja podrške

članovima Udruženja za osobe sa invaliditetom i bolesnika “Blažuj”.

Kroz saradnju sa Porodičnim savjetovalištem dobili smo priliku da osnažimo članove naše udruženja za suočavanje sa stresom i problemima sa kojima se susreću bolesni i invalidi. Posebno želim istaći da je ova saradnja pomogla svim članovima da prevaziđu predrasude o važnosti psihosocijalne podrške “- istakao je Almir Išerić, direktor Udruženja” Blažuj “.

Nastavka saradnje će nastaviti iu budućnosti.