Učešće na završnoj Konferenciji ”Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u BiH”

Dana 24.10.2019.godine održana je završna Konferencija u sklopu projekta ”Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u BiH” organizirana od strane Međunarodnog foruma solidarnosti-Emmaus, Kingdom of Netherland i Hope and homes for children BiH. Aktivno učešće ispred KJU “Porodično savjetovalište“ uzeli su direktorica Senada Bosno, te uposlenici Denyel-smir Kovač, Amer Šenderović i Azra Cakić, prilikom čega su iznijeli primjere dobre prakse, kao i niz prijedloga za unapređenje suradnje između Javnih ustanova i nevladinog sektora.

U sklopu Konferencije doneseni su korisni zaključci, sugestije i preporuka za budući rad.