Učešće na naučno-stručnom skupu „Peti sarajevski dani psihologije“

U okviru naučno-stručnog skupa  „Peti sarajevski dani psihologije“ koji je organizirao Odsjek za psihologiju i Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje, učešće je uzela i Kantonalna javna ustanova „ Porodično savjetovalište“.

Tom prilikom, na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 20.04.2018.g Dženana Kuluglija, dipl.psihologinja bila je uvodničar na Okruglom stolu o temi „Faktori rizika i načini unapređenja emocionalnog i socijalnog funkcioniranja učenika u školskom kontekstu“.

 S obzirom da emocionalno funkcioniranje učenika ima značajnu ulogu kada je u pitanju prilagodba učenika u svim aspektima funkcioniranja, kroz uvodno izlaganje Dženane Kuluglije nastojalo se  ukazati na faktore koji potencijalno ugrožavaju emocionalnu i socijalnu prilagodbu učenika u školskom kontekstu u odnosu na funkcioniranje porodice.