Učešće na Međunarodnom sajmu knjige

U okviru saradnje  sa JU „Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH“, KJU „Porodično savjetovalište“ učestvuje na 29.Međunarodnom sajmu knjige koji je počeo 19.04.2017.g. u Sarajevu.

Na ovaj način građani će imati priliku da se upoznaju sa stručnim sadržajima koje Ustanova publicira u cilju podrške porodici, te da besplatno dobiju neke od priručnika i brošura.

„Korak do roditeljstva“ – priručnik za buduće roditelje, „Unapređenje roditeljstva“- priručnik za usavršavanje roditeljskih kompetencija u pripremi djeteta za polazak u školu, „Psihosocijalne potrebe jednoroditeljskih porodica“- brošura za profesionalce, „Priprema mladih za tržište rada“- priručnik za profesionalce, neki su od ponuđenih sadržaja.