Učešće na kongresu „Psihoterapija i društvo“

Predstavnice KJU „Porodično savjetovalište“ Azra Latić  je učestvovala na Šestom kongresu psihoterapeuta Srbije pod nazivom „Psihoterapija i društvo“ koji je održan u Beogradu u periodu 20.-23. oktobar 2016. godine.

U okviru okruglog stola “Iskustva, izazovi i pravci razvoja sistemske prakse u regionu“  naše koleginice su iznijele iskustva razvoja sistemske porodične terapije u Kantonu Sarajevo, izazove vezane za kontekst u kojem se odvija sistemska praksa kao i za rad sa korisnicima usluga.

Također, u okviru okruglog stola izneseni su i prijedlozi koji mogu doprinijeti razvoju sistemske porodične terapije.