Učešće na Konferenciji o socijalnom uključivanju djece u riziku

U okviru predstavljanja Modela mentorstva u zajednici – prilike i šanse za zdravo odrastanje, dana 11.09.2019. godine  Udruženje za prevenciju ovisnosti Narko-ne održalo je konferenciju o socijalnom uključivanju djece u riziku.

Na održanoj konferenciji  ispred KJU „Porodično savjetovalište“ učestvovale su direktorica Senada Bosno i stručna saradnica Fikreta Mulaosmanović-Smajić.  Cilj konferencije bio je predstavljanje inovativnih i uspješnih modela rada na socijalnom uključivanju djece i mladih u riziku.