Učešće na 23. Kongresu evropske asocijacije za psihoterapeute

Predstavnici KJU “Porodično savjetovalište” učestvovali si na 23. Kongresu evropske asocijacije za psihoterapeute  koji je održan u Beogradu od 18. do 21.oktobra 2018.g.

Tema  kongresa bila je „Razum i osećajnost u psihoterapiji”.

Ovom prilikom, psihoterapeuti iz Evrope razmatrali su jedno od suštinskih pitanja psihoterapije – odnos između razuma i emocija – kognicije, afektivnog i ponašajnog, kao i sistemskog aspekta.

Na pitanje „Šta je novo u evropskoj psihoterapiji?” odgovor su davali stručnjaci psihoterapeuti iz regiona.