Učešće KJU “Porodično savjetovalište” na 27. oktobarskim susretima u socijalnoj zaštiti

U periodu od 23.-25. 09. 2022. godine Kantonalna javna ustanova je uzela učešće na 27. oktobarkim susretima u socijalnoj zaštiti – međunarodni stručni skup, pod nazivom “Društvene krize, prilagođavanje, razvoj” koji se održavaju u Nišu. Pored predstavnika KJU “Porodično savjetovalište”delegaciju iz Sarajeva čine i prof.dr. Suada Buljubašić sa Fakulteta Političkih nauka u Sarajevu i Tarik Smailbegović- Direktor KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo.

U nastavku pogledajte fotogaleriju: