Učećšće na Prvom internacionalnom kongresu dječije i adolescentne psihoterapije

Učećšće u okviru Prvog internacionalnog kongresa dječije i adolescentne psihoterapije uzeli su i predstavnici KJU “Porodično savjetovalište” u periodu od 18.do 21. oktobra 2018.g. u Sarajevu.

Teme izlaganja bile su iz područja zdravlja, socijalne zaštite, obrazovanja i maloljetničke pravde. Izlaganja su bila organizirana kroz plenarna predavanja, okrugle stolove, radionice, simpozije i panele dok je uloga psihoterapije predstavljena kroz primarnu, sekundarnu i tercijalnu prevenciju u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata kroz tri skupine:

Mentalno zdravlje djece i adolescenata;

Specifičnosti terapijskog pristupa kod različitih problema i izazova odrastanja djece i adolescenata u novom milenijumu;

Psihoterapijski pristup u tretmanu djece i adolescenata – radionice.