U KANTONU SARAJEVO DANAS SU OTVORENA DVA CENTRA ZA RANI RAZVOJ DJECE UZPODRŠKU EU

Dva novoosnovana Centra za rani razvoj djece u Vogošći i Saraj polju od danas će početi sa radom na ranom otkrivanju teškoća u razvoju i pružanjem adekvatnih usluga djeci uzrasta 0-6 godina. Dva centra koja finansira Evropska unija imat će za cilj podržati usluge ranog razvoja za više od 30.000 djece u Kantonu Sarajevo. Centri u Vogošći i Saraj polju su dva od 10 centara za rani razvoj djece (ECD) u Bosni i
Hercegovini koje finansira Evropska unija, a koje je uspostavio UNICEF koji će pomoći u ranoj identifikaciji djece u riziku od razvojnih poteškoća i obezbijediti ranu intervenciju.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, Johann Sattler i generalni direktor Centra za primarnu zdravstvenu zaštitu Kantona Sarajevo Abel Baltić danas su svečano otvorili Centar
za rani razvoj djece u Vogošći u prisustvu v.d. predstavnice UNICEF-a BiH Veronike Vaščenko, ministra zdravstva FBiH Nediljka Rimca,kantonalnog ministra zdravstva Enisa Hasanovića i načelnika Općine
Vogošća Migdada Hasanovića.

“_Novi centri pružit će podršku djeci da se osjećaju sigurno i dobiju neophodnu podšku, a također će blisko surađivati ​​s roditeljima. Želio bih izraziti svoje ogromno poštovanje i zahvalnost pedijatrima, logopedima i drugim medicinskim radnicima koji će raditi u centrima za njihov trud i predanost. Uspostava ovih centara dio je većeg projekta vrijednog 10 miliona eura koji financira Europska unija
s ciljem unaprjeđenja ukupne preventivne i primarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini i omogućavanja pristupa kvalitetnim zdravstvenim uslugama za sve građane ove zemlje. Drago mi je što smo u mogućnosti pružiti takvu podršku_”, rekao je ambasador Sattler.