Tribine – predavanja za roditelje 2015.g.

Edukacija i osposobljavanje roditelja da prepoznaju untar-porodične riziko faktore, te blagovremeno preveniraju nepoželjne oblike ponašanja svoje djece počinje u srijedu, 08.04.2015.g. u sklopu projekta  Tribine – predavanje za roditelje  koji provodi KJU “ Porodično savjetovalište”.

Tribine su namjenje roditeljima djece osnovnih škola KS, a ovogodišnje teme i termini realizacije tribina konceptualizirani su  prema potrebama i zahtjevima škola i odvijat će se u dvije faze: april-maj i oktobar-decembar 2015.g.

Teme koje će roditelji moći čuti su : “Mladi i Internet”, “ Odgojni stilovi roditeljstva”, “ Izazovi odrastanja-utjecaj vršnjaka”, “ Roditelji i djeca- neizbježni sukobi” i “ Unutrašnja motivacija djeteta – kako je poticati unutar porodice”.

 

Galerija fotografija sa realizovanih tribina: