Sudjelovanje na plenarnom predavanju prof.dr.Gordane Buljan-Flander o razumijevanju i pružanju podrške djeci i mladima u jačanju njihove otpornosti u stresnim situacijama

U ponedjeljak, 3. maja 2021. godine, u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II u Sarajevu održano je plenarno predavanje koje je predvodila prof. dr. Gordana Buljan- Flander, psihologinja i psihoterapeutkinja, osnivačica i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Na poziv za predavanje se odazvalo trideset stručnjaka socijalne zaštite, nastavnika i stručnih suradnika, odgajatelja, uposlenika Centra za mlade i dr. Predavanju je prisustvovala i predstavnica KJU „Porodičnog savjetovališta“ v.d. direktorica Mahira Poljak. Tom prilikom je predstavila rad Porodičnog savjetovališta i uzela aktivno učešće u razmjeni iskustava u radu sa djecom i mladima kao članovima porodičnog sistema, te rada sa  roditeljima u najbolju korist za siguran, zdrav i optimalan razvoj djece i mladih.

Predavanje je otvorio Antonio Topalović, projekt-koordinator i zaposlenik Centra za mlade koji je prisutnima zaželio dobrodošlicu. U svom prvom predavanju prof. dr. Gordana Buljan-Flander je sudionicima prikazala na koji način djeca funkcioniraju i kako se nose sa stresnim i traumatskim situacijama, a poseban osvrt je dala na kontekst vremena u kojem živimo,  pandemiju COVID-19 i različite promjene koje snažno utječu na živote svih nas, posebno djece i mladih. Poseban osvrt je učinjen u smjeru utjecaja religioznosti na mentalno zdravlje i mehanizme suočavanja sa stresnim situacijama. Drugo predavanje je tematiziralo jačanje otpornosti u stresnim situacijama, te se kroz niz praktičnih primjera i prikaza vježbi nastojalo osnažiti kapacitete profesionalaca za konkretan  rad sa djecom i mladima, a sve u cilju optimizacije uvjeta za sigurno odrastanje.

Poseban doprinos predavanju bila su prezentirana iskustva stručnjaka iz pastoralne, odgojno-obrazovne, socijalne i savjetodavne prakse, a sve u cilju unapređenja ličnih kapaciteta i razvoja novih kompetencija u području zaštite djece i mladih.

Sa predstavnicima Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, dogovoren je sastanak u cilju iznalaženja modela suradnje sa stručnjacima KJU „Porodično savjetovalište“ u pružanju podrške radu sa djecom i mladima.