„Socijalne vještine“

Na poziv Studentskog centra Islamske zajednice u BiH u četvrtak 17.10.2019. godine, predstavnica KJU „Porodično savjetovalište“ održala je interaktivnu radionicu pod nazivom „Socijalne vještine“ za 31 studenta.

U sklopu radionice realizirane su i dvije vježbe u kojima su učesnici aktivno učestvovali s ciljem promišljanja o vlastitim socijalnim vještinama, njihovom značaju i potrebi u stvaranju socijalnih interakcija i kvalitetnih odnosa, te osnaživanja ovih vještina kod učesnika. Također, su imali priliku doći do korisnih saznanja o unapređenju i nadogradnji socijalnih vještina kako bi se što uspješnije nosili sa svim zahtjevima i izazovima u životu.