Sedamnaest godina uspješnog rada KJU „Porodično savjetovalište“

Povodom obilježavanja 17 godina rada i postojanja  Kantonalne javne ustanove “Porodično savjetovalište” , podsećamo vas na usluge koje pružamo.

Naš cilj je pružanje psihosocijalnih usluga svim građanima Kantona Sarajevo u cilju prepoznavanja, prihvatanja i prevladavanja životnih izazova.