Sastanak sa ombudsmenom za ljudska prava BiH

Direktor Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ na poziv Jasminke Džumhur, ombudsmena za ljudska prava BiH  posjetio je područni ured ombudsmena 29.01.2016.g. u Sarajevu.

Sastanak sa ombudusmenom za ljudska prava BIH

S obzirom na jedinstvenost djelatnosti kojom se ustanova bavi kao jedina ovog tipa u Bosni i Hercegovini, povod za sastanak je bio predstavljanje dosadašnjeg rada u oblasti primarne i sekundarne prevencije društveno neprihvatljivih oblika ponašanja, te mogućnosti uspostave dalje saradnje sa institucijom ombudsmena.

Write a comment