Saradnja sa JU „Djeca Sarajeva“

Shodno Sporazumu o saradnji sa JU „Djeca Sarajeva“, 04.02.2016.g. ispred KJU „Porodično savjetovalište“ Aldijana Zagorac, dipl.psiholog prezentirala je projekt „Unapređenje roditeljstva“  zaposlenicima Službe za odgojno-obrazovni rad.

Saradnja sa JU „Djeca Sarajeva“

Tom prilikom dogovorena je implementacija projekta u vrtićima JU „Djeca Sarajeva“ sa ciljem unapređenja roditeljskih kompetencija u pripremi djeteta za polazak u školu.

Write a comment