SARADNJA SA FILOZOFSKIM FAKULTETOM U SARAJEVU

U okviru saradnje sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu, 30.04.2015.g. za uposlenike KJU “Porodično savjetovalište” održana  je  radionica od strane  doc.dr Enedina Hasanbegović-Anić i mr.sci Dženite Tuce, te razmjenjena iskustva u radu na području primarne prevencije kroz fokus rada sa roditeljima.

SARADNJA SA FILOZOFSKIM FAKULTETOM U SARAJEVU

Tom prilikom zaposlenici Savjetovališta predstavili su projekte primarne prevencije koje realiziraju u školama, način rada, te pozitivna i negativna iskustva.

Kroz produktivnu diskusiju predstavljena su i naučna dostignuća iz regiona, te predložene moguće strategije prevazilaženja poteškoća u radu kao i načini koji bi mogli poboljšati i ojačati rad sa grupom.