Saradnja KJU „Porodično savjetovalište“ i Centra za edukaciju mladih Općine Travnik

Na poziv Centra za edukaciju mladih Općine Travnik u utorak, 23.08.2022. godine KJU „Porodično savjetovalište“ je započela saradnju sa Multidisciplinarnim timom za zaštitu prava djece u kontatku sa zakonom Općine Travnik.

Na radnom sastanku su dogovorene edukativne aktivnosti za stručno osoblje obrazovnih ustanova s ciljem prepoznavanja i preveniranja rizičnih ponašanja koja potencijalno vode maloljetničkom prijestupništvu. Također, iskazana je potreba za edukacijom stručnog osoblja o opasnostima digitalnog okruženja i zaštite djece i mladih na internetu.

Edukacije će se realizirati u septembru 2022. godine, a za detaljnije informacije pročitajte na sljedećem linku:

https://cem.ba/saradnja-sa-kju-porodicno-savjetovaliste-na-kreiranju-sistema-zastite-prava-djece/