Rezultati istraživanja utjecaj pandemije na porodični život i psihičko zdravlje odraslih u Kantonu Sarajevo