Recite DA: Pokloni iznenađenja za mladence u Kantonu Sarajevo!

Kantonalna javna ustanova “Porodično savjetovalište” je pokrenula Program pod nazivom “Predbračno savjetovanje” za sve stanovnike Kantona Sarajevo koji po prvi put žele da stupe u brak.

Program je nastao kao odgovor na tendenciju rasta brakorazvoda kako u svijetu tako i kod nas u BiH. Statistike govore da na svaki treći sklopljeni brak starosne dobi mladenaca od 20-27 godina starosti dolazi po jedan razvedeni brak.

Najčešći izazovi s kojima se mladi bračni parovi suočavaju, a na koje nisu spremni i veoma teško odgovaraju na njih su: nedostatak ili neadekvatna komunikacija, nedostatak povjerenja, izostanak uvažavanja i poštovanja, kao i temeljitije upoznavanje bračnog partnera tek nakon vjenčanja, potom dolaze socio-ekonomski problemi, nepostojanje granica spram porodica porijekla kao i česte zamjene uloga u porodičnim sistemima.

Program predbračno savjetovanje su prepoznale kao veoma kvalitetan i značajan Općine koje su u sastavu Kantona Sarajevo te su svoje učešće uzele kroz dva segmenta.

Prvi je da matičari u Općinama gdje parovi dolaze da prijave svoje vjenčanje uručuju poziv za učešće u Programu “Predbračnog savjetovanja”, a drugi segment je taj da će u ime općinskih načelnika parovima na dan vjenčanja biti uručeni prikladni pokloni (koji su tajna kako bi bili pokloni iznenađenja).

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Kantona Sarajevo odlučilo je da refundira troškove uplate izlaska matičara na lokaciju koju budući mladenci izaberu za svoje vjenčanje, svim onim parovima koji prođu kroz ovaj psihoedukativni program “Predbračnog savjetovanja” u realizaciji Kantonalne javne ustanove “Porodično savjetovalište” do konca 2023.godine tj do utroška sredstava u ovom pilot Programu.

Planirane radionice za parove su bazirane na temama:

-izbor partnera (upoznavanje i aktivno slušanje )

-rješavanje konflikta u partnerstvu (razumijevanje)

-kvalitetan i funkcionalan brak (uvažavanje i poštovanje)

Vaše je da uzmete pozivnicu od matičara i da se javite nama u KJU “Porodično savjetovalište” za sve drugo tu smo da se dogovorimo sa vama, poručuju iz “Porodičnog savjetovališta”. 


(Vijesti.ba)© vijesti.ba 2008-2023 15.06.2023.g.