Realizirano predavanje „Stres u trudnoći“

U nastojanju da pružimo podršku trudnicama koje su za vrijeme pandemije pod pojačanim stresom danas smo u saradnji sa Institutom za majku i dijete realizirali Zoom online predavanje o temi „Stres u trudnoći“.

Tokom predavanja razgovarali smo o mogućim izvorima stresa kod trudnica, načinu njegovog prepoznavanja, posljedicama koje ima prije svega na trudnicu, ali i na bebu, te na koji način ga prevenirati.

„KJU „Porodično savjetovalište“ u okviru saradnje sa Institutom za majku i dijete planira pružati kontinuiranu podrška budućim roditeljima i roditeljima male djece kroz edukativna predavanja, radionice i informativne materijale u svrhu jačanja roditeljskih kompetencija, te promocije porodičnih vrijednosti“, istakla je Aldijana Zagorac, voditeljica susreta.