Realizirano predavanje „Potrebe djeteta i emocionalna stanja majke nakon poroda”

U nastojanju da pružimo podršku budućim roditeljima i roditeljima male djece danas smo u saradnji sa Institutom za majku i dijete realizirali Zoom online predavanje o temi „Potrebe djeteta i emocionalna stanja majke nakon poroda”

Tokom predavanja naglašena je važnost uspostavljanja emocionalne privrženosti djeteta, kao i potrebe da se potraži stručna pomoć ukoliko majka prolazi kroz stanje postporođajne depresije i nije u stanju da odgovara na potrebe djeteta.

„KJU „Porodično savjetovalište“ u okviru saradnje sa Institutom za majku i dijete planira pružati kontinuiranu podrška budućim roditeljima i roditeljima male djece kroz edukativna predavanja, radionice i informativne materijale u svrhu jačanja roditeljskih kompetencija, te promocije porodičnih vrijednosti.“, istakla je Aldijana Zagorac, voditeljica susreta.