Realizirane radionice za osoblje Maarif Schools of Sarajevo

Na poziv Maarif Schools of Sarajevo stručna saradnica Aldijana Zagorac realizirala je radionice o temama „Stres u nastavničkom zanimanju“ i „Stres u odgajateljskoj profesiji“. Uz poštivanje epidemiološkoh mjera interaktivne radionice realizirane su 26.01.2020. godine, a tokom kojih su profesionalci ove škole procjenjivali nivo vlastitog stresa, te su upoznati sa različitim vrstama stresa, njegovim simptomima, profesionalnim sagorijevanjem i  mogućnostima njegove prevencije.

„Imajući u vidu važnost prevencije profesionalnog sagorijevanja osoba koje rade sa djecom i mladima, KJU „Porodično savjetovalište“ stoji na raspolaganju kao značajan resurs u borbi protiv profesionalnog stresa kod nastavnika i odgajatelja kroz realizaciju predavanja i radionica. Također, ukoliko osobe prepoznaju da su profesionalno sagorjele, na raspolaganju im je uključivanje u psihoterapijski tretman“, istakla je Aldijana Zagorac.