Realizirane edukacije za trudnice

Danas smo u saradnji sa Institutom za majku i dijete nastavili sa aktivnostima pružanja podrške budućim roditeljima.  Ispred KJU “Porodično savjetovalište” psihologinja Aldijana Zagorac je govorila o važnosti psihološke pripreme za roditeljstvo, a o prvim danima i njezi bebe nakon izlaska iz porodilišta govorila je savjetnica za mame i bebe, Amra Hadžimusić, mr. zdravstvene njege i terapije.

Edukaciju ispred KJU “Porodično savjetovalište” podržala je društveno odgovorna kompanija Becutan koja je prisutnim trudnicama podijelila poklone.