Realizirana radionica “Aktivno u zlatnim godinama” 

Na poziv Centra za promociju i unapređenje zdravlja “Generacija” u utorak, 04.10.2022. godine realizirana je radionica “Aktivno u zlatnim godinama” za osobe treće životne dobi – korisnike Centra „Soukbunar“ – Općina Centar Sarajevo.

U okviru radionice razgovarano je o temama koje sadržajno i koncepcijski govore o sistemima podrške starijim osobama, odlikama treće životne dobi, zatim o aktivnom starenju, te važnosti aktivne uključenosti u trećoj životnoj dobi.

Radionica “Aktivno u zlatnim godinama” između ostalog govori o važnosti smanjenja stereotipa i negativnog odnosa prema starenju, te u konačnici važnosti aktivne uključenosti  i prevencije socijalne isključenosti osoba treće životne dobi.“ istakao je Amer Šenderović, voditelj radionice.

Ova radionica predstavlja nastavak saradnje KJU “Porodično savjetovalište” i Centra “Generacija”, a u narednom periodu realizirat će se aktivnosti za korisnike i u druga dva Centra na prostoru Općine Centar i Općine Stari Grad.