Realizirana edukacija za trudnice

KJU “Porodično savjetovalište” i Institut za majku i dijete nastoje biti kontinuirana podrška trudnicama, odnosno budućim roditeljima u pripremi za roditeljstvo.

Jučer su u porostorijama Savjetovališta realizirane edukacije za trudnice, gdje je o temi “Emocije i stres u trudnoći” govorila Aldijana Zagorac, psihologinja KJU “Porodično savjetovalište”, a o temi “Psihofizička priprema trudnice za hitni prijem u bolnicu” govorila je Minela Velagić, mr. zdravstvene njege.

U narednom periodu nastavljamo sa edukacijama o različitim temama kako bi budući roditelji bili pripremljeni za različite izazove koje roditeljstvo sa sobom nosi jer dobra priprema pomaže da efikasnije odgovorimo svakom životnom izazovu.