Realizirana edukacija stručnjaka u KŠC Sarajevo

KJU “Porodično savjetovalište” je dana 05.01.2023.godine na poziv Katoličkog školskog centra “Sveti Josip” realiziralo interaktivnu radionicu o temi “Stres u nastavničkom zanimanju”.

Cilj radionice je  potaknuti profesionalce na promišljanje, što i kako je neophodno tretirati u cilju prevladavanja stresa, kako prepoznati izvore stresa, na koji se način suočavati s istim kao i osvijestiti koji su najbolji model za preventivno nošenje sa stresnom kako ne bi došli u fazu profesionalnog sagorijevanja “burning out”.

Jedan od glavnih ciljeva je prepoznati i prevladavati stres i izabrati najbolji model nošenja sa stresom u svrhu funkcionalnosti, korisnosti i profesionalnog pristupa u radu kako učenicima, njihovim roditeljima a svakako i kolegama, zarad unapređenja i održavanja pozitivnih i kvalitetnih međuljudskih odnosa naglasio je prof. Denyel – I.Kovač stručni suradnik sistemski psihoterapeut.

Realizator spomenutih aktivnosti je pohvalio odlučnost Uprave i nastavnog osoblja Katoličkog školskog centra “Sveti Josip”u aktivnoj uključenosti i nošenju sa svim trendovima u koje spada i nošenje sa standardnim a svakako i suočavanje s novim problemima i poteškoćama modernog doba koji ne zaobilaze i njihov školski sistem, te je dogovoren partnerski nastavak suradnje ove dvije Ustanove.