Realizirana aktivnost „ZaJedno“ u JU OŠ“Izet Šabić“

Dana 27.12.2017.godine  KJU „Porodično savjetovalište“ je u JU OŠ“Izet Šabić“ zajedno sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo: Savez Sumero, Udruženje slijepih KS, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS, Udruženje oboljelih od multiple skleroze KS, realiziralo aktivnost pod nazivom „Zajednonamjenjenu za učenike, roditelje i nastavnike.

Realizirana aktivnost ima za cilj povećanje inkluzivne kulture i osnaživanje kapaciteta kod sve tri ciljne skupine, koje su uzele aktivno učešće u realizaciji.Promocijom jednakih životnih prilika i mogućnosti bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Osnovna misija koja se provlači kroz sve aspekte ovih aktivnosti je zapravo davanje podrške  procesu inkluzije, istakao je realizator ovih aktivnosti Denyel-Ismir Kovač, a sve to kroz osvještavanje o stanju potreba kod osoba sa različitim vrstama invaliditeta. U isto vrijeme željeli smo razbiti predrasude i stereotipe te podići svijest javnosti o potrebi inkluzije i osiguranju jednakih prilika i mogućnosti za sve bez obzira na stupanj invaliditeta ili različitosti po bilo kojem drugom osnovu.