Realizirana aktivnost na temu “Suradnja porodice i škole – preduvjet za dobar školski uspjeh djeteta” u JU Srednja građevinsko geodetska škola u Sarajevu, za roditelje učenika prvih razreda

Dana 14.11.2019.godine KJU”Porodično savjetovalište” i JU“Odgojni Centrar KS”realizirali su aktivnost na temu “Suradnja porodice i škole-preduvjet za dobar školski uspjeh djeteta”za roditelje učenika prvih razreda Srednje građevinsko geodetske škole u Sarajevu.

Cilj aktivnosti je da roditelje potaknemo na aktivnu suradnju sa školom, da u jednom takvom ozračju partnerstva roditelja i škole dijete osjeti da se nalazi u sigurnom okruženju gdje mu je pruzena prilika da prati nastavu, da uči, da se druži sa vršnjacima i pospješuje svoju socijalizaciju, ujedno da susreće bogatstvo različitosti kroz upoznavanje drugog i drugačijeg.

Realizatori aktivnosti ispred KJU”Porodično savjetovalište” bio je Denyel-Ismir Kovač dok je realizator ispred JU“Odgojni centar KS“ bio Dzenan Fatić.