Realizirana aktivnost „Mladi za mlade“

U periodu od 20.11.- 18.12.2018. godine, realizirana je aktivnost “Mladi za mlade” kroz pet radionica za  16 adolescenata iz JU “Srednja zubotehnička škola”, s ciljem razvijanja i jačanja socijalnih/životnih vještina mladih lidera i podizanja svijesti o potrebi njihovog djelovanja u društvu.

Centralna tema ove aktivnosti bila je „Nenasilna komunikacija – moj izbor!“, a odnosila se na sadržaje kao što su: upoznavanje adolescenata sa liderskim kvalitetama, vještinama i mogućnostima djelovanja na vršnjake, komunikacijske vještine, nenasilno rješavanje konflikta, prevenciju nasilja u adolescentskim vezama i dr.

Učesnici radionica istakli su svoje utiske :

Najviše su mi se svidjele teme o nasilju u vezama mladih i tema komunikacije koje najviše “pogađaju” mlade danas i potrebno je da društvo posveti više pažnje ovom problemu mladih.”

Moje najvažnije iskustvo je da sam poboljšala komunikaciju sa osobama u svom okruženju i naučila neke bitne stvari o kojima nisam znala, a ni imala priliku da saznam negdje drugo.“

Mislim da je sve bilo jednako bitno, ali najviše mi se svidjela tema nasilja u vezama mladih. Naučili smo kako ćemo se postaviti u slučaju nasilne komunikacije i ponašanja u vezi i kako pomoći nekome drugom.“

„Sve što smo naučili može se primjeniti u životu i sve naučeno može doprinijeti nenasilnom rješavanju problema.”