Realiziran sastanak sa Udruženjem „Život sa down sindromom“ FBiH

U ponedjeljak, 18.07.2022. godine Osman Šaljo direktor KJU „Porodično savjetovalište“ i Fikreta Mulaosmanović-Smajić zamjenica šefa Odjeljenja za razvojno istraživačke poslove i socijalne inovacije posjetili su Udruženje „Život sa down sindromom“ FBiH gdje ih je primila Sevdija Kujović predsjednica udruženja. Tom prilikom razgovarano je o zajedničkom djelovanju u procesu uspostave sistema rane intervencije u okviru Posebnog programa Vlade Kantona Sarajevo za interresorno unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo,te razmjeni informacija vezanih za dinamiku implementacije i realizacije aktivnosti obuhvaćenih programom.