Realiziran sastanak

Dana 12.12.2022. godine, direktor KJU “Porodično savjetovalište”, Osman Šaljo realizirao sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Admir Katica , i redovnim profesorom dr. Elmedin Muratbegović sa Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na kojem je predstavljen rad i budući planovi KJU “Porodično savjetovalište”.

Također, dogovoreno je da treba zajednički uključiti sve neophodne aktere kako bi potencijalne ideje proizašle sa navedenog sastanka zaživjele i u praksi.

Hvala ministru Admir Katica i prof. Elmedin Muratbegović na podršci i brojnim idejama o zajedničkoj saradnji a sve u cilju zaštite prava djece i porodice.