Realiziran projekt „Porodično u Vašoj srednjoj školi“ 2017

U utorak 05.12.2017.godine godine završena je realizacija projekta „Porodično u Vašoj srednjoj školi“ koji se tokom perioda oktobar-decembar realizirao u J.U. „Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti“.

Različitim aktivnostima projekta, prilagođenih potrebama i interesima učenika, njihovih roditelja i nastavnika obuvaćeno je  329 učesnika.

U cilju pozitivnog vršnjačkog djelovanja učenici su  kroz interaktivne radionice i predavanja radili na strategijama protiv nasilja, unapređenju zajedništva, povjerenja, te jačanju civilne hrabrosti. Kroz sadržaje radionica učenicima je omogućeno da uče o razvijanju i unapređenju komunikacijskih vještina kao i vještina potrebnih za prepoznavanje rizičnih ponašanja, načina i mogućnosti njihovog ublažavanja/sprečavanja u svom socijalnom okruženju.

Također, učenici su imali priliku i steći uvid u vlastite sposobnosti i vještine, te identificirati one koje je potrebno unaprijediti, a koje su važne za lakšu zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

Adolescencija-roditelji kao podrška“, „Mladi i Internet“ i „Izazovi odrastanja-utjecaj vršnjaka“ teme su interaktivnih predavanja koja su organizirana za roditelje učenika, dok su profesori i uprava škole učestvovali u interaktivnim predavanjima/radionicama o temama: Konzumerizam i njegov utjecaj na porodicu“, „Međuljudski odnosi i komunikacija na radnom mjestu“, „Partnerstvo porodice i škole.“

Roditelji, nastavnici i učenici su imali priliku da u prostorijama škole razgovaraju o svojim poteškoćama sa stručnjacima za savjetodavno-terapeutski rad.

S obzirom da ovaj projekat predstavlja i oblik saradnje u mreži ustanova socijalne zaštite u njemu su učestvovale i JU “Terapijska zajednica Kampus”,  JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ sa radionicama „Riziko i zaštitni faktori u prevenciji ovisnosti“, „Karijerno savjetovanje“ i „Krivično pravo i prevencija maloljetničke delinkvencije“.