Realiziran projekt “Moj izbor”

 

Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ Sarajevo u januaru 2015.g. godine implementirala je projekat „Moj izbor“ koji ima za cilj unapređenje znanja, vještina i kompetencija mladih za kvalitetniji izbor partnera i funkcionalniji partnerski odnos.

Veći broj učesnika bili su mladi iz JU “Dječiji dom” Bjelave koji su kroz edukativne i interaktivne radionice imali priliku steći nova saznanja o partnerstvu, braku, kvalitetnom izboru partnera i funkcionalnosti partnerskih odnosa.

Projekat se realizirao kroz 8 radionica koje se temelje na grupnom radu i interaktivnom vježbama sa sljedećim temama: Upoznavanje, iznošenje očekivanja i dogovor o radu;Stereotipi i predrasude o ljubavi, suprotnom spolu, seksu i braku; Potrebe i očekivanja od partnera i partnerstva; Izbor partnera; Ljubav, zaljubljenost i ljubomora; Partnerska komunikacija i razrješavanje konflikta; Brak; Rekapitulacija sadržaja i evaluacija.

Učesnici projekta posebno su istakli korisnost radionica koje su doprinijele da bolje razumiju sebe, preispitaju lične stavove i uvjerenja, da shvate šta je poželjno da očekuju u partnerskim odnosima i na koji način da grade partnersku vezu.

Realizacija novog ciklusa projekta “Moj izbor” planirana je u mjesecu martu 2015.g.,a način prijave i mogućnost učešća bit će definisani kroz javni poziv u februaru.

20150105_15260220150115_153132