Realiziran projekt „Mladi za mlade“

Dana, 17.11.2017. godine u J.U. Srednja poslovno-komercijalna i tgovačka škola Sarajevo završena je realizacija projekta „Mladi za mlade čiji cilj je osposobljavanje adolescenata-lidera za pozitivan vršnjački utjecaj u svom socijalnom okruženju.

 

Stručna saradnica KJU „Porodično savjetovalište“ Mahira Poljak, realizirala je pet radionica  o temi  „Nenasilna komunikacija – moj izbor“. Tom prilikom učesnici su osposobljeni za djelovanje na polju  komunikacije i educiranja vršnjaka o toj temi.

Učesnici će od mjeseca decembra kroz oblik vršnjačke edukacije provoditi aktivnosti osvještavanja, informiranja i educiranja vršnjaka o temi nenasilne komunikacije u svojim i drugim odjeljenjima kako bi potakli promjene stavova i ponašanja vršnjaka u pozitivnom smislu.

KJU “Porodično savjetovalište” će pratiti realizaciju vršnječake edukacije u toku školske godine.