Realizacija aktivnosti u O.Š”Hasan Kaimija”

Na poziv O.Š “Hasan Kaimija”,  u periodu od 19.02-22.02.2019. godine, realizirane su interaktivne radionice za djecu s ciljem prevencije rizičnih i društveno neprihvatljivih oblika ponašanja za učenike VI, VII i VIII razreda.

U okviru realiziranih aktivnosti obrađene su teme:

– “Slika o sebi – izgradnja samopouzdanja”, 

– “Odbacivanje – prikriveno nasilje” 

– “Zajedništvo – temelj tolerancije”.

Kroz ove interaktivne radionice kod djece se potiču procesi pravilnog socijalnog razvoja i učvršćivanja prosocijalnih oblika ponašanja.