„Razvijajmo vrline“

Tokom mjeseca jula KJU „Porodično savjetovalište“ u saradnji sa KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“  realizovala je programsku aktivnost pod nazivom „Razvijamo vrline“. U sklopu ove aktivnosti održane su tri radionice za 12 štićenika iz Dječijeg doma Bjelave.  Radionice su realizirane sa ciljem unapređenja socijalnih vještina i poticanja socijalnog napretka kod djece, njihovog kreativnog provođenja slobodnog vremena u toku ljetnog raspusta te prevencije društveno neprihvatljivih oblika ponašanja.

Poslije nekoliko obrađenih i realizovanih tema, povratne informacije učesnika su vrlo pozitivne. Učesnici iskazuju vrlo veliko interesovanje i motivaciju za neformalan oblik učenja, dok voditelji radionica ističu veliki potencijal mladih i njihovu želju da unaprijeđuju svoje vještine.