Rad sa djecom kroz radionice

U cilju rada sa djecom, KJU “Porodično savjetovalište” je organizovala sedam radionica za učenike o temama: “Slika o sebi” i “Rešavanje konflikta”.

Radionice su održale Aldijana Zagorac i Dženana Pindžo-Mekić u OŠ “Avdo Smajlović” i OŠ “Aleksa Šantić” u mjesecu marta.

Važnost poznavanja sebe, jačanje samopouzdanja i grupne povezanosti učenici su imali prilike unaprijediti kroz sadržaje radionice “Slika o sebi”.

Također, kroz sadržaj radionice “Rješavanje konflikta” učenici su upoznati sa različitim izlazima konflikata, stilovima rješavanja sukoba i važnošću jasno izražavanje sopstvenih potreba i slušanje drugih.