Prvačići / Pedagogica Poljak za Radiosarajevo.ba: Olakšajte svom djetetu polazak u školu

Polazak u školu je značajan događaj za cijelu porodicu, posebno za naše male đake prvake za koje je ovo veliki dan, dan pomiješanih emocija, dan ponosa, uzbuđenja i strahova, ali i novi početak. Ovo je veoma značajna faza u razvoju djeteta.

Uvjetno kazano, ona je raskid s bezbrižnim periodom djetinjstva, gdje se kod djece pobuđuju nesigurnosti jer ulaze u svijet novih izazova i doživljaja, što kod njih izaziva veliko uzbuđenje i iščekivanje. Ovo je na početku razgovora za Radio Sarajevo rekla profesorica pedagogije Mahira Poljak.

Početak škole za prvačiće donosi brojne promjene. Dijete sada iz sigurne baze, iz porodice dolazi u novu sredinu koja od njega zahtijeva mnogo novih stvari.

“Dijete sada mora samostalno uspostavljati odnose s vršnjacima i učiteljicom, mora se prilagoditi novim pravilima ponašanja: sjediti na jednom mjestu duže vrijeme, pratiti aktivnost do kraja, doći na vrijeme na nastavu, dok se njegove sposobnosti učenja i izvršavanja zadataka stalno procjenjuju. Na neki način, polazak u školu je prvi veliki korak ka zrelosti, onaj u kojem se potvrđuje sav trud, pažnja i ljubav koji su do tog trenutka uloženi u odgoj djeteta.”

Najčešće roditeljske brige i strahovi

Početak škole kod mnogih roditelja izaziva brojne strahove, dileme i pitanja. Od toga da li je spremno za školu, kako će se uklopiti u grupu vršnjaka, hoće li biti uspješno do pitanja hoće li učiteljica razumjeti potrebe djeteta…

“Ovdje je bitno naglasiti da polazak djeteta u školu za roditelje znači i ozbiljnu provjeru da li je dijete pravilno odgojeno i da li je kvalitetno pripremljeno za polazak u školu. Također dolazi do nove procjene djeteta kod učitelja, procjene roditelja kroz procjenu djeteta, osjećaja nemoći jer više nemaju potpunu kontrolu nad djetetovim aktivnostima, osobama s kojima se druži, djetetovim vremenom i sl., te nepovjerenja u djetetovu samostalnost”, kaže Poljak.

Bitno je naglasiti da se strahovi roditelja neminovno prenose na djecu, stoga je važno da ih roditelji koliko je moguće kontroliraju.

Polazak u školu i promjene ponašanja

Bez obzira na pozitivna očekivanja važno je biti spreman na mogućnost javljanja manjih ili većih poteškoća u prilagođavanju djece. Obično te poteškoće djeca ispoljavaju promjenama u ponašanju, bilo da se dijete pretjerano povlači u sebe i postaje jako osjetljivo ili postaje upadljivo nemirno ili agresivna, a moguće su i druge reakcije kao što su zaboravnost, plakanje, strahovi, izbjegavanje škole, „bjekstvo u bolest“, poremećaj apetita, sna ili funkcija probavnih organa, ističe Poljak.

“Najčešće su to prolazni simptomi ili reakcije na koje je važno pravovremeno i ispravno reagirati i oni su obično pokazatelj straha od odvajanja, od neuspjeha u prilagođavanju ili straha od školskog neuspjeha. Zato je važno da se uloga roditelja u ovoj fazi odnosi upravo na pružanje podrške toj prilagodbi jačanjem djetetovog samopouzdanja, osjećaja i odgovornosti za rad, stvaranje radnih navika i razvijanje pozitivnog stava o školi”.

Spremnost djeteta za polazak u školu

Kada je riječ o pripremi djece za školu, mnogo važnije od čitanja i pisanja je poticanje socioemocionalnog razvoja djeteta. Naime, dijete koje živi u stimulativnoj sredini, gdje roditelji ne sputavaju njegovu prirodnu potrebu da istražuje svijet oko sebe i stiče znanja, gdje roditelji podstiču samostalnost i omogućavaju djetetu da doživi uspjehe i neuspjehe kako bi se naučilo nositi s njima, te koriste pohvale i nagrade, takvo dijete će zasigurno spremno dočekati izazove koje nameće škola, ističe pedagogica Poljak.

S druge strane, navodi ona, kritiziranje, pretjerano kontroliranje i naređivanje proizvest će nisko samopoštovnje i samopouzdanje kod djeteta.

“Poželjno bi bilo kada bi djecu ranije počeli navikavati na određeni dnevni ritam kakav će imati kada krene u školu: vrijeme ustajanja, obavljanje određenih zadataka (neka zaključava vrata stana, zajedno provjerite je li zavrnuo česme i sl.), vrijeme kada s njim nešto radite (crtate, pišete, i sl.) po mogućnosti na mjestu na kojem će raditi kada krene u školu. I svakako ako dijete ima naviku da roditelj sve obavlja umjesto njega ne može očekivati da će prvi dan kada stavi školsku torbu na ramena odjednom biti neko drugi! Ono je tada ono što ste vi od njega napravili do tada”.

Pronaći vrijeme za dijete

Bez obzira na poslovne obaveze svaki roditelj bi se trebao potruditi u prvima danima škole da bude uz svoje dijete i na taj način pruži mu neophodnu podršku.

“Na taj način učvršćujemo samopouzdanje djeteta jer pridajemo važnost njegovim novim obavezama. Nekad je djetetu potrebna i konkretna pomoć u pisanju zadaća, crtanju ili rješavanju nekih zadataka. Pri tome je važno znati da pomoć u izradi zadaće ne znači uraditi je umjesto njega. Zajedno s prvačićem pogledajte što sve mora uraditi. Pomozite mu da pravilno rasporedi vrijeme. Ukoliko dijete nešto pogriješi, ne bi trebalo iskinuti listove, vikati, gubiti strpljenje. Moramo mu dozvoliti pravo na greške Treba ga mirno pitati je li zadovoljno učinjenim i može li bolje. Time pomažete djetetu da se osjeti važnije i sigurnije i dajete mu poticaj da pokuša ponovo, bolje“, savjeti su naše sagovornice.

Ono što pedagozi smatraju najvažnijim za dobro prilagođavanje jeste kontinuirana saradnja sa školom, prvenstveno učiteljicom od koje u najvećoj mjeri zavisi kako će dijete prihvatiti školu.

————————————————————————————————————————————————–

Kantonalna javna ustanova Porodično savjetovalište je, s namjerom da pomogne roditeljima prvačića, ali i druge djece, priredila priručnik Unapređenje roditeljstva čiji je cilj razvijanje i jačanje roditeljskih kompetencija u pripremi djece za polazak u školu, ali i općenito razvijanje i jačanje roditeljskih kompetencija. Priručnik Unapređenje roditeljstva dostupan je u elektronskoj formi na web-stranici ustanove KJU Porodično savjetovalište porodicno.ba.

——————————————————————————————————————————————————

(IZVOR:  30.08.2016 (www.radiosarajevo.ba – Radio Sarajevo)