Promocija inkluzivne kulture u OŠ „Aleksa Šantić“

Dana 13.04.2017.g. u OŠ „Aleksa Šantić“, KJU „Porodično savjetovalište“ i   predstavnici udruženja  osoba sa invaliditetom: Savez „Sumero“, Udruženje slijepih KS, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS i Udruženje oboljelih od multiple skleroze KS realizirali su  interaktivne radionice u okviru projekta „ZaJedno“.

Cilj ovog projekta je promocija inkluzivne kulture i jednakih životnih prilika bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Kroz interativnu radionicu nastavnici ove škole imali su priliku pogledati kratki film o životu osoba sa poteškoćama, prikazan od strane Saveza „Sumero“ te otvoreno diskutovati o iskustvima, načinima i ulozi nastavnog kadra u procesu razvijanja inkluzivne kulture.

Također, učenici učenici petih razreda imali su priliku učestvovati u interaktivnoj radionici i saznati nešto više o potrebama i poteškoćama osoba sa invaliditetom, te na koji način svojim razumjevanjem, prihvatanjem i poštovanjem mogu pomoći drugima.

Za roditelje učenika ove škole osmišljena je i radionica od strane Udruženja gluhih KS kroz koju su roditelji mogli spoznati na koji način trebaju usmjeravati svoju djecu kako bi poticali važnost jednakih prilika za sve.

Tom prilikom naglašena je važnost potreba i poteškoća osoba sa invaliditetom u okviru školskog sistema, te na koji način škola svojim razumjevanjem, prihvatanjem i poštovanjem može pomoći.

Aktivnosti će se nastaviti u toku mjeseca aprila u OŠ „ Fatima Gunić“.