Prijem kod Ministra Garibije

Ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Malik Garibija je 26.06.2019. godine održao sastanak sa vršiocima dužnosti upravnog i nadzornog odbora i vršiocem dužnosti direktora KJU „Porodično savjetovališta“ Tarikom Smailbegovićem.

Na sastanku se razgovaralo o planiranom useljenju u novu zgradu koju Ustanova i njeni uposlenici dobijaju nakon 18 godina postojanja, te o očekivanjima Ministra da KJU “Porodično savjetovalište“ u narednom periodu preraste u Centar za porodicu, što bi značilo širenje djelatnosti Ustanove kao i njenih kapaciteta.

Također, ovom prilikom Ministar je pohvalio rad Ustanove kao primjer dobre prakse i istakao značaj usluga koje KJU„Porodično savjetovalište“ pruža s ciljem podrške i pomoći porodici, kao i svim njenim članovima.